Vi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Vi tar vårt samfunnsansvar, og har sertifisert oss som Miljøfyrtårnbedrift.

Som Miljøfyrtårnbedrift forplikter vi oss til systematisk å jobbe med miljøtiltak som reduserer vår miljøpåvirkning til et minimum.

Vi dokumenterer vår miljøinnsats ved å oppfylle gitte kriterier og årlig rapportering.

Våre utvalgte miljøtiltak for å bli mer miljøvennlig
og for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø, er bl.a.:

  • Redusere risikofylt arbeid til et minimum
  • Ha en nyere maskinpark som serves og sertifiseres jevnlig
  • Redusere tomgangskjøring
  • Velge miljø-gunstige leverandører og produkter
  • Øke kildesorteringsgraden
  • Redusere energibehovet
Meny