Villa Ask på Skøyen i Oslo er et leilighetsprosjekt med 15 leiligheter og parkeringskjeller.

M2Entreprenør er Totalentreprenør og vi er underentreprenør for utførelse av alt av grunnarbeid inkl. sprengning, nye vann- og avløpsgrøfter, omlegging av vann og avløp til nabobebyggelse samt opparbeidelse av utomhusplan.

Vi har også utført grunnarbeid ved et nytt leilighetsprosjekt på naboeiendommen, Askeveien 1 C. Her er vi i ferd med å etablere utomhusplan.

Meny