Vetland skole, Oslo

Nylig igangsatte vi grunnarbeidene for oppføring av et nybygg ved Vetland skole i Oslo.

Undervisningsbygg er byggherre og A-bygg er Totalentreprenør.

Vi er engasjert som underentreprenør for utførelse av grunnarbeider, vann- og avløpsgrøfter/kummer, parkeringsplass og utomhusplan.

Ved dette prosjektet har Byggherre stilt strenge krav til Helse, Miljø og sikker samt Kvalitetssikring.
Prosjektet skal også være fosilfritt, hvor alt av maskiner/kjøretøy skal benytte Biodiesel.
I tillegg skal minimum 10 % av alt arbeid gjennomføres av lærlinger.

Meny