Våre tjenester

star

Vi utfører stort sett alt innen maskinentreprenørvirksomheten, som blant annet:

* Utgraving og opparbeidelse av boligtomter, hyttetomter og industritomter.
* Alt innen vann- og avløpsgrøfter
* Opparbeiding av nye bolig- og hyttefelt med all infrastruktur
* Opparbeiding av utemiljøer og sentrumsgater
* Kommunaltekniske anlegg
* Bygging av avløps-/renseanlegg
* Alle typer tørrmurer
* Sprenging
* Masseforflytting
* Transport av maskiner og utstyr
* Sortering av masser
* Betongplater og konstruksjoner
* Grunnboring

545 kommentarer.

Meny