Våre tjenester

Vi utfører alle type tjenester innen maskinentreprenørvirksomheten, og tar på oss store hovedentrepriser og offentlige prosjekter, opparbeidelser av nye bolig- og hyttefelt samt tomtearbeider, utomhus arbeider, sentrumsgater m.m.

Vi utfører blant annet:

‣ Nybygging og rehabilitering av private og offentlige veier / veianlegg
‣ Nybygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg / VA anlegg
‣ Opparbeidelse av nye bolig- og hyttefelt, med komplett infrastruktur
‣ Opparbeidelse av næringstomter, hyttetomter og boligtomter
‣ Etablering av vann- og avløpsanlegg
‣ Levering og montering av renseanlegg / minirenseanlegg
‣ Graving av kabel- og fibergrøfter
‣ Sprengning og fjellsikring
‣ Opparbeidelse av utemiljøer og sentrumsgater
‣ Levering av alle typer støttemurer med naturstein, granitt m.m.
‣ Sortering og levering av alle type masser
‣ Riving og miljøsanering, herunder asbesthåndtering
‣ Betongplater og betongkonstruksjoner
‣ Grunnboringer

ALLSIDIG
FLEKSIBEL
LØSNINGSORIENTERT

468 kommentarer.

Meny