VA Nesbyen sentrum

VA Nesbyen sentrum.

Byggherre er Nes kommune.

Vi har fått i oppdrag og skifte ut vann-, avløp- og overvannssystem i Nesbyen sentrum.
Det skal utføres arbeid langs Rukkedalsvegen, Alfarvegen, Stasjonsvegen, Øyanvegen, Steinmogutu samt kryssing av Rukkedøla.

For det meste skal oppdraget utføres ved graving og utskifting av kummer og rør, og noe blokking av rør.

Ved oppstarten av prosjektet gjennomførte vi sikkerhetsopplæring ved Nes Barneskole, for å sikre at både barn og voksne skal vite hvordan de skal forholde seg til store maskiner.

Responsen på denne gjennomgangen var god, spesielt fra den yngre del av publikum.

Meny