Om Turhus Maskin AS

star

Turhus Maskin AS er et veletablert maskinentreprenørfirma med base i Gol i Hallingdal. I dag har Turhus Maskin AS mer enn 30 års bransjeerfaring, nærmere 30 ansatte og over 40 maskinenheter.
Selskapet har hatt en forsiktig og sikker vekst år for år, og er i dag en solid maskinentreprenør i Hallingdal.

Kjerneområde
Fra oppstarten av var Hallingdal vårt kjerneområde. Imidlertid valgte vi i 2005 å ta på oss oppdrag også i Oslo. Siden den gang har oppdragsmengden i Oslo og omegn økt til å bli tilnærmet lik med oppdragsmengden vår i Hallingdal.

Arne Turhus er Prosjektleder og drifter alle oppdrag i Oslo og omegn,
mens Per Turhus er Prosjektleder og styrer alle oppdrag i Hallingdal.

Vi påtar oss alle typer maskinentreprenør oppdrag, som bl.a.:
– opparbeidelse av nye bolig- og hyttefelt,
– fremleggelse av offentlig vann- og avløpsnett,
– etablering av vann- og avløpsanlegg,
– utbedring og nybygging av private, kommunale og offentlige veier,
– etablering av mindre kraftverk,
– alt av grunnarbeid og opparbeidelse av nye bolig-, hytte- og næringstomter m.m.  

«Våre arbeidsområder er primært Hallingdal og Oslo, men vi utfører også en del oppdrag ellers på østlandet.»
Per Turhus Daglig leder

Godkjenninger

 • Sentral godkjenning for ansvarsrett, nr 2000007582
  • Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende og kontrollerende i tiltaksklasse 2
  • Grunn, terreng, vannforsyning, avløp og renseanlegg
 • ADK 1 – sertifikat, nr 252/2000
 • Plastrørsveisere – sertifikat ne N-224
 • Medlem i MEF
 • Godkjent opplæringsbedrift

Historie
I 1985 kjøpte Per Turhus en eldre graver for å ha en tilleggsinntekt til gårdsdriften på Gol. Ganske raskt ble entreprenørdriften hovednæring og gårdsdriften ble tilleggsjobb.

Sønnen, Arne Turhus, ble ferdig med maskinførerskolen i 1999 og ble da med i selskapet for fullt. Samme år ble aksjeselskapet Turhus Maskin stiftet.

Selskapet hadde en forsiktig vekst år for år, og er i dag en godt etablert og solid familiebedrift.

5556 kommentarer. Leave new