Sagerudveien, Nittedal

Sagerudveien, Nittedal.

I forbindelse med fortetting av et eksisterende boligfelt i Sagerudveien, Nittedal, er vi engasjert til utbedring av eksisterende veier, opparbeidelse av nye veier samt fremleggelse av offentlig vann- og avløp til 17 boliger/tomter.

Oppdraget starter opp i løpet av januar, og vil pågå frem til sommeren.

Meny