Referanseprosjekt

star

Riksvei 52, miljøgate i Hemsedal sentrum for Statens Vegvesen og Hemsedal kommune
På en 650 meters strekning i Hemsedal sentrum er Riksvei 52 lagt om, ny gang/sykkelvei er etablert samt opprustning av eksisterende gang/sykkelvei. Rehabilitering og nye vann- og avløpsgrøfter. Etablert miljøgate med kantstein og beplantning.

Vann- og avløpsledning på Geilo for Hol kommune
1140 meter hovedledning for vann og avløp med pumpestasjon.

Gunnarhaugen Boligfelt for Ål kommune
650 meter vann-, avløps- og kabelgrøft. 600 meter opparbeidelse av vei og gang/sykkelvei.

Liaveien på Kolbotn for Selvaagbygg
Alt grunnarbeid på et boligprosjekt fordelt på 3 byggetrinn, med 5 boligblokker. Det er sprengt og kjørt ut 35.000 m3 med masser.

Mortensrud for Selvaagbygg
Alt grunn- og utomhusarbeid på boligprosjekt med totalt 503 boenheter fordelt på 15 blokker og 18 rekkehus. Prosjektet ble delt opp i 6 byggetrinn. Det er bl.a. kjørt ut 50.000m3 med masser på de 5 første trinnene.

Gang/sykkelvei for Hol kommune
450 meter gang/sykkelvei, samt omlegging av vann- og avløpsledninger.

Bergensveien i Oslo for Grorud utbygging
Alt grunnarbeid for 3 rekkehus med parkeringsanlegg. Utkjørt 5500 m3 masser.

Hektneråsen Boligfelt i Rælingen for Hektner Eiendom
All infrastruktur i nytt boligfelt. 230 meter opparbeidelse av vei samt vann-, avløps- og kabelgrøfter.

Kolbotn for Pecon
400 meter fjernvarmegrøfter på Kolbotn, som ligger for det meste i gangvei. Rør fra 150mm til 250mm.

Fylkesvei 51 for Statens Vegvesen
Her er det gjennomført 25.000m3 masseforflytting.
Fylling og opparbeidelse av ny vei, ca 800 meter. Mindre skjæringer og justeringer samt 4000 meter asfaltering.

Gang/sykkelvei for Ål kommune
2 km med opparbeidelse av ny gangvei, 2 km med vann- og avløpsgrøft, 2 km kabelgrøft og 800 m2 tørrmur.

Budalen hyttefelt
Opparbeidelse av all infrastruktur i hyttefeltet. 1500 meter kabel-, vanns- og avløpsgrøft.

Kleivi næringspark
Fjernvarmegrøfter, vann- og avløpsgrøfter samt kabelgrøfter

Ridalen kraftverk
800 mm rør for demning og turbin

Vann og avløp for Gol kommune
Kabelgrøfter og vann- og avløpsgrøfter

Skårer
Infrastruktur og grunnarbeider for 2 industribygg

Hellerud
Grunnarbeid for et parkeringshus og 7 rekkehus

Nordlandsgate
Grunnarbeid for en boligblokk

229 kommentarer.

Meny