Nyheter

star

FV 213 Vassfarvegen – Friskussen, Nesbyen

Fv 213 Vassfarvegen – Friskussen, Nesbyen. Byggherre er Statens Vegvesen. Nylig startet vi opp oppdraget med å etablere gang-/sykkelvei fra Vassfarvegen, langs Blingsmovegen, til Friskussen Barnehage i Nesbyen. Oppdraget består av hugging, riving av 2 bygninger, oppfylling til gang-/sykkelvei, kantstein, belysning, asfaltering og merking. Den nye gangveien vil knytte i sammen de eksisterende gang-/sykkelveiene ved…

Petterbråten Panorama, Gol

Petterbråten Panorama, Gol Her skal vi opparbeide infrastruktur med veier, vann, avløp, overvann, strøm/fiber til tomtene.

VA Nesbyen sentrum

VA Nesbyen sentrum. Byggherre er Nes kommune. Vi har fått i oppdrag og skifte ut vann-, avløp- og overvannssystem i Nesbyen sentrum. Det skal utføres arbeid langs Rukkedalsvegen, Alfarvegen, Stasjonsvegen, Øyanvegen, Steinmogutu samt kryssing av Rukkedøla. For det meste skal oppdraget utføres ved graving og utskifting av kummer og rør, og noe blokking av rør.…

Vestaveien 62, Rasta/Lørenskog

Vestaveien 62, Rasta Her skal det oppføres en enebolig og en tomannsbolig. Eksisterende bolig er revet, og vi skal starte opp grunnarbeid, fremleggelse av strøm, vann og avløp samt opparbeide utomhusområdene.

Sagerudveien, Nittedal

Sagerudveien, Nittedal. I forbindelse med fortetting av et eksisterende boligfelt i Sagerudveien, Nittedal, er vi engasjert til utbedring av eksisterende veier, opparbeidelse av nye veier samt fremleggelse av offentlig vann- og avløp til 17 boliger/tomter. Oppdraget starter opp i løpet av januar, og vil pågå frem til sommeren.

Villa Ask, Skøyen

Villa Ask på Skøyen i Oslo er et leilighetsprosjekt med 15 leiligheter og parkeringskjeller. M2Entreprenør er Totalentreprenør og vi er underentreprenør for utførelse av alt av grunnarbeid inkl. sprengning, nye vann- og avløpsgrøfter, omlegging av vann og avløp til nabobebyggelse samt opparbeidelse av utomhusplan. Vi har også utført grunnarbeid ved et nytt leilighetsprosjekt på naboeiendommen,…

Vetland skole, Oslo

Nylig igangsatte vi grunnarbeidene for oppføring av et nybygg ved Vetland skole i Oslo. Undervisningsbygg er byggherre og A-bygg er Totalentreprenør. Vi er engasjert som underentreprenør for utførelse av grunnarbeider, vann- og avløpsgrøfter/kummer, parkeringsplass og utomhusplan. Ved dette prosjektet har Byggherre stilt strenge krav til Helse, Miljø og sikker samt Kvalitetssikring. Prosjektet skal også være fosilfritt, hvor…

Mulighet for nytt boligprosjekt i Ål.

Nylig vedtok Ål kommune ny kommunedelplan, hvor bl.a. vårt småbruk på Hago i Ål er omdefinert til boligformål. Prosessen med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for eiendommen er igangsatt, og vi håper å ha et reguleringsforslag klart til behandling av Ål kommune vår/sommer 2018. Om alt går som ønsket, og Ål kommune velger å godkjenne…

Gol Sambruksstasjon

Gol Sambruksstasjon, som ligger inntil Riksvei 7 syd for Gol sentrum, omfatter et kombinert bygg med trafikkstasjon og kontrollhall, samt en døgnhvileplass til mer enn 20 vogntog. Statsbygg er byggherre og Mest Bygg AS er hovedentreprenør. Vi er underentreprenør for utførelse av grunnarbeid. Her skal det blant annet fylles opp med ca. 30 000 m3…

Slattum Terrasse

Slattumtunet, som ligger nordøst for Oslo, omfatter 9 leilighetsbygg med totalt 25 boliger/leiligheter. Boligene skal ferdigstilles/overleveres sommer/høst 2018. Her utfører vi alt av grunnarbeid og opparbeidelse av infrastruktur og utomhusplan.

Billingstadsletta, Sandvika

I Billingstadsletta 35 i Billingstad/Sandvika skal det oppføres et næringsbygg på TBRA 3.500 kvm. Her har vi fjernet to eksisterende bygninger og igangsatt grunnarbeid. Det skal blant annet sprenges og bortkjøres ca. 12 000 m3 fjell, utføre fjellsikring, utgraving, opparbeide alt av vann- og avløpssystem og klargjøre tomten til bebyggelse.

Hegnavegen, Geilo.

Prosjektet i Hegnavegen på Geilo består av omlegging av vei, etablering av gangvei, erstatning av offentlig vann- og avløpsnett, oppføring av steinmur og betongmurer. Byggherre er Hol kommune og vi er hovedentreprenør. Dette er 2. byggetrinn i oppgraderingen av Hegnavegen. 1. byggetrinn av denne oppgraderingen gjennomførte vi i 2014.
Meny