Billingstadsletta, Sandvika

I Billingstadsletta 35 i Billingstad/Sandvika skal det oppføres et næringsbygg på TBRA 3.500 kvm.

Her har vi fjernet to eksisterende bygninger og igangsatt grunnarbeid. Det skal blant annet sprenges og bortkjøres ca. 12 000 m3 fjell, utføre fjellsikring, utgraving, opparbeide alt av vann- og avløpssystem og klargjøre tomten til bebyggelse.

Meny