HMS, KS og Miljø

star

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Hensynet til HMS – helse, miljø og sikkerhet, står sentralt i alt vårt arbeid – at alle våre ansatte har en trygg arbeidsdag og kommer seg like hel hjem er vår viktigste prioritet.

Kvalitetssikring (KS)
Vi skal levere våre prosjekter med god kvalitet i tråd med våre kunders forventninger og krav, samt etterleve alle lover og forskrifter.
En forutsetning er å gjøre jobben riktig første gang – det har stor betydning for effektivitet og økonomi, og er gunstig for miljøet.

Ytre miljø (YM)
Vi har som mål å redusere vår miljøpåvirkning til et minimum. Dette innebærer bl.a. å redusere risikofylt arbeid, ha en nyere maskinpark, som serves og sertifiseres jevnlig. Redusere tomgangskjøring. Velge miljø-gunstige leverandører og produkter. Øke kildesorteringsgraden m.m.

Ivaretagelse av HMS, KS og Miljø sikres ved bruk av vårt styringssystem for internkontroll, som jevnlig oppdateres og forbedres.

Vi er også levende opptatt av å videreformidle vår kunnskap til neste generasjons maskinentreprenører, og er godkjent lærebedrift med ansvar for 4-5 lærlinger til enhver tid.

Miljøfyrtårn
Som en del av å ta vårt samfunnsansvar – har vi valgt å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.

ALLSIDIG
FLEKSIBEL
LØSNINGSORIENTERT

662 kommentarer.

Meny