Grøsland Kraftverk, Flå

I forbindelse med etableringen av Grøsland Kraftverk i Flå er vi engasjert til å utføre alt grave- og betongarbeider.

Vår del av oppdraget er snart ferdigstilt. Vi har bl.a. levert nærmere 1000 meter rørgater med Glassfiber- og Duktilrør med opp til 8,5 meters grøftedybder og 31 graders terrenghelling. Mer enn 1000 meter kabelgrøfter samt betongkonstruksjoner ved topp- og bunnstasjonen m.m.

Vi har opp igjennom tiden utført grunnarbeider ved etableringen av flere småkraftverk i Hallingdal.

Meny