Slattum Terrasse

Slattumtunet, som ligger nordøst for Oslo, omfatter 9 leilighetsbygg med totalt 25 boliger/leiligheter.
Boligene skal ferdigstilles/overleveres sommer/høst 2018.

Her utfører vi alt av grunnarbeid og opparbeidelse av infrastruktur og utomhusplan.

Meny