Fv 213 Vassfarvegen – Friskussen, Nesbyen.

Byggherre er Statens Vegvesen.

Nylig startet vi opp oppdraget med å etablere gang-/sykkelvei fra Vassfarvegen, langs Blingsmovegen, til Friskussen Barnehage i Nesbyen.

Oppdraget består av hugging, riving av 2 bygninger, oppfylling til gang-/sykkelvei, kantstein, belysning, asfaltering og merking.
Den nye gangveien vil knytte i sammen de eksisterende gang-/sykkelveiene ved Vassfarvegen og Friskussen Barnehage.

Meny