Mulighet for nytt boligprosjekt i Ål.

Aktuelt

Nylig vedtok Ål kommune ny kommunedelplan, hvor bl.a. vårt småbruk på Hago i Ål er omdefinert til boligformål.

Prosessen med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan for eiendommen er igangsatt, og vi håper å ha et reguleringsforslag klart til behandling av Ål kommune vår/sommer 2018.
Om alt går som ønsket, og Ål kommune velger å godkjenne planen, kan prosjekterte boliger trolig legges ut for salg fra sensommer/høst 2018.

Eiendommen ligger ca 900 meter øst for Ål sentrum, med bl.a. utsikt mot Oppsjø og belyst gang-/sykkelvei til sentrum.
Vårt ønske er å kunne tilrettelegge for at det kan tilbys forskjellige type boliger i feltet, med en stor andel boliger som egner seg både til førstegangs- og eldre boligkjøpere, samt en del større og mer innholdsrike boliger.

Kontakt oss for å bli informerte om prosjektet når det nærmer seg salgsklart.

Meny